زمان برگزاری آزمون دیپلم آموزشگاه زبان کیش اوی مورخ  95/6/4 میباشد. به جهت رفع اشکال چند جلسه کلاس آماده سازی آزمون دیپلم برگزار میشود متقاضیان گرامی جهت شرکت در این جلسات به دفتر آموزشگاه مراجعه فرمائید.

 

همچنین زمان برگزاری امتحان تعیین سطح ترم پائیز مورخ  95/6/31  میباشد.

ارسال یک دیدگاه