آزمون تعیین سطح از علاقمندان به ادامه آموزش زبان در این موسسه در تاریخ از پیش تعیین شده در پایان هر فصل برگزار می شود .

ارسال یک دیدگاه