۲۲ آبان

مهارت های چهارگانه :
1- مهارت شنیداری (listening )
برای آموزش زبان خارجی لازم است ابتدا دانش آموزان در حد لزوم در معرض زبان قرار گیرند تا مهارت های دریافتی زبان (receptive skills ) را در خود تقویت نمایند و سپس از آنها خواسته شود تا دست به تولیدزبان بزنند ، مهارت شنیداری برای رسیدن به این هدف نقش مهمی ایفا می کند .
مهارت شنیداری می تواند به دانش آموزان کمک کند تا دانش پایه زبانی را در خود تقویت کنند. انجام فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت شنیداری کمک کند:
1- شنیدن و تکرار کردن (listen and repeat )
2- شنیدن و اشاره کردن یا شنیدن جور کردن (listen and point or listen and match )
3- شنیدن و خواندن (listen and repeat )
4- شنیدن و انجام دادن (listen and do )
2- مهارت گفتاری (Speaking )
این مهارت به دانش آموزان فرصت می دهد تا الگوهای زبانی جدید را بطور شفاهی تمرین کرده و تولید نمایند . انجام فعالیت های زیر می تواند به توسعه مهارت گفتاری کمک کند:
1- ایفای نقش (role play )
2- انجام تمرینات شفاهی (oral drills )
3- بازگو کردن یک متن کوتاه شنیده شده یا خوانده شده
4- شرح فعالیت های روزمره
5- حدس زدن و کامل کردن ادامه یک متن از طریق گوش کردن یا یک متن ناقص
6- توصیف یک تصویر و یا چند تصویر مربوط به هم.
7- مقایسه بین دو یا چند تصویر

3- مهارت خواندن (Reading )
در تدریس مهارت خواندن ، زبان آموزان ابتدا به صورت منظم با حروف الفبا آشنا می شوند. سپس با روش دیدن و گفتن (look and say ) بیان کلمات را به عنوان یک واحد به طور شفاهی تمرین
می کنند. خواندن کلمات جدید با روش (listen and read ) انجام می شود و معانی آن نیز به وسیله تصا ویر درک می شوند. تشخیص کلمات جدید و تسلط بر شکل نوشتاری آنها به وسیله
تمرینات موجود در کتاب کار و به کارگیری جداول و غیره تقویت می گردد. در گام بعدی به دانش آموزان کمک میگرد دتا بین حروف نوشته شده در یک کلمه وتلفظ آنها ارتباط برقرار کنند (phonics ) .
به تدریج زبان آموزان مهارت خواندن خود را با خواندن جملات کوتاه توسعه می دهند تا جایی که قادر خواهند بود تا متون خواندنی را خوانده و درک نمایند و به سئوالات آن پاسخ دهند.
4- مهارت نوشتن (Writing )
از آنجایی که نگارش زبان فارسی با انگلیسی که یک زبان خارجی می باشد متفاوت است . لازم ا ست که دانش آموزان به انجام یک سلسله فعالیت های که در اصطلاح فعالیت های ” پیش نوشتاری“ گفته میشود مبادرت ورزند. هدف از این نوع فعالیت ها ایجاد هماهنگی در کنترل حرکات دست و چشم ، رعایت فاصله و تمرین و ممارست در حرکات روان و سریع قلم با خودکار جهت دست یابی به ریتم طبیعی نوشتن حروف در انگلیسی می باشد. مهارت دستخط با حرکات ساده شروع شده و ابتدا با نمرین الگوهای حروف و سپس به نوشتن حروف بزرگ و کوچک ادامه می یابد . در نهایت به ارتباط حروف با یکدیگر به شکل تقریبا سر هم (semi – cursive ) ختم می گردد . با انجام این کار دانش آموزان به یک دستخط زیبا ، واضح و روان دست پیدا خواهد کرد. در مرحله بعد ، مهارت نوشتن از طریق انجام تمرینات در کتاب درسی و کتاب کار توسعه می یابد و در نهایت نوشتن کنترل شده جملات و ساختارهای گرامری تدریس شده با نظارت معلم انجام می شود.

ارسال یک دیدگاه