۳۰ اردیبهشت

موسسه زبان انگلیسی عرفان با کادر دفتری مجرب و کادرآموزشی حرفه ای و با به روزترین امکانات موجود در زمینه آموزش زبان انگلیسی از جمله منابع جدید و محصولات آموزشی مفید و موثر آماده ثبت نام شما عزیزان برای ترم تابستان از ابتدای خرداد ۹۸ می باشد. به امید حضور گرم تان.

تاریخ شروع کلاس های ترمیک تابستان از ۹۸/۴/۱۷ می باشد.

ارسال یک دیدگاه