۲۲ اسفند

موسسه زبان انگلیسی عرفان با کادر دفتری مجرب و کادرآموزشی حرفه ای و با به روزترین امکانات موجود در زمینه آموزش زبان انگلیسی از جمله منابع جدید و محصولات آموزشی مفید و موثر آماده ثبت نام شما عزیزان برای ترم بهار از ابتدای اسفند ۹۷ می باشد. به امید حضور گرم تان.

تاریخ شروع کلاس های ترمیک بهار از ۹۸/۱/۱۹ می باشد.

ارسال یک دیدگاه